Jusino Tripod Bag (Blue/Black)
Jusino Tripod Bag (Blue/Black)

Jusino Tripod Bag (Blue/Black)

jusino

SSK # JSN-TRIBAG-B-BLK

Shopping Point 0.150 = RM0.15

Jusino Tripod Bag (Blue/Black)

Ultra Compact! Stored Length = 30cm! 

Specifications

H x W x L = 39cm x 10cm x 17cm

 

Reviews Jusino Tripod Bag (Blue/Black)

Login to leave review.
Login to get access to Q&A
Jusino Tripod Bag (Blue/Black)
In Stock
Jusino Tripod Bag (Blue/Black)
0

RM30.00 RM110.00