DR KOH

just sharing…photography, car, IT, computer, ocean engineering, God, Christianity, life…

Sijil Kelahiran hilang, rosak atau musnah (Malaysia)

Sijil Kelahiran hilang, rosak atau musnah.

Salinan atau cabutan daripada daftar diperlukan. Ibu/bapa, pemilik sijil dan wakil yang sah (waris/peguam) boleh memohon cabutan daripada daftar kelahiran dengan cara :-

Datang sendiri ke JPN Negeri di mana kanak-kanak dilahirkan atau datang ke Ibu Pejabat JPN, Putrajaya dengan mengisi Borang JPN.LM12 dan menyertakan salinan fotostat Kad Pengenalan pemohon. Bayaran tunai RM 5.00 bagi satu cabutan daftar.

Source:

http://www.moha.gov.my/3rdLevel.asp?tt=27&parentid=514&contentid=515

Hits: 235