DR KOH

just sharing…photography, car, IT, computer, ocean engineering, God, Christianity, life…

Sijil Kelahiran hilang, rosak atau musnah (Malaysia)

Visits: 285

Sijil Kelahiran hilang, rosak atau musnah.

Salinan atau cabutan daripada daftar diperlukan. Ibu/bapa, pemilik sijil dan wakil yang sah (waris/peguam) boleh memohon cabutan daripada daftar kelahiran dengan cara :-

Datang sendiri ke JPN Negeri di mana kanak-kanak dilahirkan atau datang ke Ibu Pejabat JPN, Putrajaya dengan mengisi Borang JPN.LM12 dan menyertakan salinan fotostat Kad Pengenalan pemohon. Bayaran tunai RM 5.00 bagi satu cabutan daftar.

Source:

http://www.moha.gov.my/3rdLevel.asp?tt=27&parentid=514&contentid=515